top of page

Personvern

PERSONVERNREGLER FOR WWW.RYGROKONOMI.NO
Hos RYGR Økonomi ASer vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Vi jobber hardt for å følge det regelverk om personvern som til en hver tid er gjeldende. Samtidig er deler av regelverket åpen for tolkninger og «beste måter» å følge regelverket er ikke tydelige nok enda pr januar 2024. Endringer på denne siden kan mao komme.

NÅR SAMLER VI INN INFORMASJON OM DEG?
Det meste vi har av data om deg er data du selv gir oss når du bruker nettstedet vårt, f.eks når du kontakter oss om tjenester per e-post, kontaktskjemaet eller per telefon.

HVILKEN TYPE INFORMASJON SAMLES?
Personopplysningene vi samler inn er data du selv oppgir når du kontakter oss per e-post, kontaktskjemaet på nettsiden eller per telefon. Det kan inkludere navn, e-postadresse, telefon. Oppgir du annen informasjon til oss når du kommuniserer med oss, kan også disse bli lagret.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN DIN?
Vi bruker informasjonen for å ha et forretningsmessig forhold til deg som kunde:

Er du eksisterende kunde, så bruker vi informasjonen for å gi deg support eller tilby deg andre relevante tjenester
Er du en mulig kunde, bruker vi informasjon for å kommunisere med deg videre om våre tjenester
Gjelder forespørselen noe annet, bruker vi informasjonen for å besvare din forespørsel

 

OPPBEVARING AV INFORMASJON
Vi er juridisk pålagt å lagre visse typer opplysninger for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser (f.eks i forhold til regnskap). Vi vil holde dine personlige opplysninger i våre systemer så lenge det er nødvendig for den aktuelle aktiviteten, eller så lenge det er angitt i en relevant kontrakt du har med oss.

HVEM HAR TILGANG TIL INFORMASJONEN DIN?
Det er ansatte i Rygr Økonomi som har tilgang til informasjonen, i tillegg til underleverandør av hjemmesiden vår. Vi verken selger eller leier informasjonen din til tredjepart.

HVORDAN DU KAN FÅ TILGANG TIL OG OPPDATERE INFORMASJONEN DIN
Nøyaktigheten av dine opplysninger er viktig for oss. Ønsker du utfyllende informasjon om eventuelle data vi har lagret om deg, vennligst send oss ​​en e-post på post@rygrokonomi.no. Eventuelt send oss post til vår fysiske adresse. Alternativt kan du ringe oss. Du har rett til å be om en kopi av informasjonen RYGR Økonomi AS har lagret om deg.

SIKKERHETSREGLER FOR Å BESKYTTE INFORMASJONEN DIN
Når du gir oss personlig informasjon, tar vi tiltak for å sikre at den behandles sikkert. Vårt nettsted er beskyttet med SSL. Når vi mottar informasjonen din, gjør vi vårt ytterste for å sikre informasjonen i våre systemer.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG DATABEHANDLER
RYGR Økonomi AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre nettsider. At RYGR Økonomi AS er behandlingsansvarlig innebærer at det er RYGR Økonomi AS som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av RYGR Økonomi AS, kalles en databehandler. Vi jobber i disse dager med å få på plass databehandleravtaler. Disse vil regulere hvordan databehandler kan behandle data som databehandler har tilgang på. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på RYGR Økonomi AS sine vegne og kun til tydelig definerte formål.

TREDJEPARTSVERKTØY
RYGR Økonomi AS bruker følgende tredjepartsverktøy på vårt nettsted:

Wix Studio – publiseringssystemet som driver nettstedet
Google Bedrift – nettstedsmåling, her har vi slått på anonymiseringsfunksjonen
I noen tilfeller må vi sende din informasjon til våre tredjepartsverktøy, men kun for å fullføre oppgaver og tilby tjenester til deg på våre vegne – og vi sender kun den informasjonen som er nødvendig.


 

bottom of page